گروه تحقیقاتی - هایتک دکتر حامد نیرومند
ارائه مقاله تحلیل فروچاله های آمریکا در کنفرانس اکراین

آقای دکتر حامد نیرومند و آقای ناطقی در کنفرانس دسامبر محققان جوان اکراین به ارائه مقاله فروچاله های آمریکا می پردازند. این مقاله به تحلیل فروچاله های آمریکا از ابتدا تاکنون پرداخته اند. دلایل مختلفی سبب این ایجاد فروچاله ها در ایالت های مختلف آمریکا شده است.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دکتر حامد نیرومند می باشد.