گروه تحقیقاتی - هایتک دکتر حامد نیرومند

"گروه تحقیقاتی - هایتک دکتر حامد نیرومند" توسط دکتر حامد نیرومند تاسیس گردید. این گروه تحقیقاتی - هایتک در راستای هدفمند نمودن اقدامات گروهی و تیمی پژوهشی و بمنظور اقدامات توسعه تحقیقات در صنعت و صنعت محور نمودن دانش های ایجادی در عرصه ملی و بین المللی راه اندازی شده است. اهداف اصلی این گروه در حوزه تخصصی خاک و رشته مهندسی ژئوتکنیک می باشد. این گروه اعلام آمادگی هر گونه همکاری تخصصی ملی و بین المللی با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و واحد های تحقیق و توسعه شرکت ها و سازمان های مرتبط بمنظور صنعت محور نمودن کلیه دستاوردهای این گروه تحقیقاتی و یا نیازهای مورد درخواست صنعت و سازمان ها و شرکت های داخلی و بین المللی را بصورت دوطرفه دارد. هدف این گروه ارائه دستاوردهای مورد نیاز تخصصی مرتبط در کشورهای مختلف و هدف محور تخصصی و در نهایت توسعه در دهکده جهانی و بمنظور تعامل بیشتر و نزدیک در صنعت و همکاران پژوهشی می باشد. 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دکتر حامد نیرومند می باشد.