گروه تحقیقاتی - هایتک دکتر حامد نیرومند
ارائه مقاله تحلیل فرونشست های آمریکا در کنفرانس اکراین

آقای دکتر حامد نیرومند و آقای ناطقی در کنفرانس دسامبر محققان جوان اکراین به ارائه مقاله فرونشست های آمریکا طی دو مقاله در بخش غربی و شرقی می پردازند. این مقالات به تحلیل فرونشست های آمریکا از ابتدا تاکنون پرداخته اند. دلایل مختلفی سبب این نشست ها در ایالت های مختلف آمریکا شده است. 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دکتر حامد نیرومند می باشد.