گروه تحقیقاتی - هایتک دکتر حامد نیرومند
کتب

نیرومند، ح.، ساعلی، م.، ۲۰۱۹، فصل کتاب طراحی و اجرای مهارهای هلیکال در خاک، انتشارات الزویر، آمریکا

نیرومند، ح.، نیکخواه نسب، س، ۲۰۱۹، بهسازی خاک، انتشارات جهاد دانشگاهی، ایران

نیرومند، ح، مهدوی، پ، عربی، ه، ۲۰۱۹، راهنمای Punchhome Design، انتشارات ناقوس، ایران

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دکتر حامد نیرومند می باشد.