گروه تحقیقاتی - هایتک دکتر حامد نیرومند
کنفرانس ها

ناطقی، م، نیرومند، ح، ۲۰۱۸، مروری تحلیل بر کلیه فرونشست های غرب آمریکا، کنفرانس بین المللی دانشمندان جوان، اکراین، صفحات ۱۱۰ – ۱۱۳

ناطقی، م، نیرومند، ح، ۲۰۱۸، مروری تحلیل بر کلیه فرونشست های شرق و مرکز آمریکا، کنفرانس بین المللی دانشمندان جوان، اکراین، صفحات ۱۱۴ – ۱۱۷

ناطقی، م.ح، نیرومند، ح، ۲۰۱۸، مروری تحلیل بر کلیه فروجاله های آمریکا، کنفرانس بین المللی دانشمندان جوان، اکراین، صفحات ۱۰۴ – ۱۰۹

 

 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دکتر حامد نیرومند می باشد.