گروه تحقیقاتی - هایتک دکتر حامد نیرومند
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
آقای مهندس پارسا
نانوتکنولوژی
آقای مهندس عربی
معماری خاکی
آقای مهندس بیابانی
نانوتکنولوژی
خانم مهندس جلالی فر
نانوتکنولوژی
آقای مهندس نجفی
نانوتکنولوژی
خانم مهندس یزدی
 فرونشست و فروچاله
خانم مهندس زینعلی
نانوتکنولوژی
آقای مهندس رحمانی
مهارهای خاکی 
آقای مهندس قاسمی پناه
نانو تکنولوژی
خانم مهندس رنجبر
نانوتکنولوژی
خانم مهندس خاکسار
نانوتکنولوژی
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دکتر حامد نیرومند می باشد.