گروه تحقیقاتی - هایتک دکتر حامد نیرومند
رئیس گروه

دکتر حامد نیرومند

عضو هیات علمی دانشگاه و استادیار گروه مهندسی عمران - خاک و پی

وبسایت شخصی: www.niroomand.net

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دکتر حامد نیرومند می باشد.